میتو برای انتقال سیگنال ها به کنترلر از یک Teet شناور استفاده می کند ، اما teether همچنین از یک پانل خورشیدی داخلی برای افزایش عمر باتری این پهپاد از دو ساعت به چهار زمان اجرا استفاده می کند. این هواپیمای بدون سرنشین برای شیرجه رفتن به ۱۳۵ پیمانه درجه بندی شده است و تیری اجازه می دهد تا ۱۶۵ فوت پیمایش به دور از شناور باشد.

  • بسیار راحت ، سبک و باریک است
  • دارای وزن حداکثر ۹۰ کیلوگرم / ۲۰۰ پوند ، بسیار مطمئن و ایمن است